top of page

Waste Management

จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฏหมาย

  • 1 hour
  • เริ่มต้นที่ 1,000
  • 6 Soi.Prachanukul 3, Wong Sawang, Bang Sue, Bangkok, Thailand

Service Description

- โดยการเผาทำลายร่วมกับเตาปูนซีเมนต์ - โดยการเผาทำลายในเตาเผาเฉพาะ - โดยการฝังกลบอย่างถูกวิธี - โดยวิธีการ Blending - โดยวิธีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย - โดยวิธีการนำไปปรับปรุงสารคุณภาพวัสดุก่อสร้าง - โดยวิธีการ Recycle


Contact Details

  • ONE MORE LINK CO.,LTD. (บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด), Soi.Prachanukul 3, Wong Sawang, Bang Sue, Bangkok, Thailand

    0838446222

    info@onemorelink.com


bottom of page