top of page

"Recycle" หรือ "รีไซเคิล"

"Recycle" หรือ "รีไซเคิล" คือกระบวนการที่นำวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ต้องทำลายหรือทิ้งทำลายสิ่งนั้น ซึ่งการรีไซเคิลมีประโยชน์มากในการลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น ลดการใช้วัสดุที่มีต่อการทำลายสิ่งของ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การรีไซเคิลกระดาษ, โลหะ, และพลาสติก เป็นต้น การส่งเสริมการรีไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อธรรมชาติที่เป็นมิตรกัน.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 4 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page