top of page

"Oxygen detector"

หรือ "เครื่องวัดออกซิเจน" เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัดปริมาณของออกซิเจนในอากาศ ซึ่งมีความสำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากขาดและมีมากของออกซิเจนในสถานที่ต่าง ๆ โดยสามารถนำไปใช้ในหลายงานและสถานที่ต่าง ๆ เช่น ดังนี้:

1.อุตสาหกรรม:ในสถานที่ทำงานเช่นโรงงานอุตสาหกรรม, ห้องทดลอง, หรือที่ทำการผลิตสินค้าต่าง ๆ เครื่องวัดออกซิเจนสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าระดับออกซิเจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่ และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากขาดและมีมากของออกซิเจน.

2.การแพทย์:ในสถานที่ทางการแพทย์, เครื่องวัดออกซิเจนถูกใช้ในเครื่องผูกเชื่อม, เครื่องช่วยหายใจ, หรือที่นอนในโรงพยาบาลเพื่อควบคุมการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย.

3.การทดสอบสภาพแวดล้อม:เช่นในการทำความสะอาดท่อน้ำท่อประปา, การทดสอบอากาศในสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากการหลุดรั่วของก๊าซ, หรือการทดสอบในสถานที่ที่อาจมีความเสี่ยงทางสุขภาพ.

4.หน่วยบริการการจัดการฉุกเฉิน:อาจใช้ในการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในอากาศขณะที่ทีมกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยง.

5.สถานที่ที่มีความเสี่ยงทางความปลอดภัย: เช่นในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงจากการรั่วของก๊าซหรือสภาพแวดล้อมที่อันตราย.

เครื่องวัดออกซิเจนมักจะมีการแจ้งเตือนเมื่อระดับออกซิเจนต่ำหรือสูงเกินไป, เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการป้องกันหรือเรียกร้องความช่วยเหลือทันทีเมื่อจำเป็น.

CR.chatGPT

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251
ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page