top of page

ESG ที่ไม่ใช่แค่การขับเคลื่อนธุรกิจ

แม้ว่าแนวคิด ESG จะมุ่งเน้นไปในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมก็ยังเป็นหน้าที่ของทุกคน ดังนั้นภาคประชาชน ภาครัฐ จึงต้องร่วมมือกัน ดังนี้

ประชาชน

  • สร้างค่านิยมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนค่านิยมนี้ไปยังภาครัฐ และเอกชนให้ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

  • สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อโลก

  • ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคม

ภาครัฐ

  • มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆ ด้าน

  • มีนโยบายปกป้องสิ่งแวดล้อม จากวิกฤติโลกรวน และสนับสนุนภาคเอกชนในการทำเดินธุรกิจรักษ์โลก

เพราะโลกมีใบเดียว พวกเราจึงต้องช่วยกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า...

CR. https://www.thairath.co.th/news/sustainable/2722573

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251


ดู 3 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comentarios


bottom of page