top of page

"Confined Space Cleaning"

"Confined Space Cleaning" หมายถึงการทำความสะอาดหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่ ที่มีขอบเขตหรือขนาดจำกัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและได้รับการจำกัดในการเข้าถึง ซึ่งทำให้การทำงานในพื้นที่นี้มีความเสี่ยงและความอันตรายที่สูงกว่าการทำงานในสถานที่ทั่วไป

การทำความสะอาดในพื้นที่ที่จำกัดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจเช็คและการล้างทำความสะอาดภายในท่อ, บ่อ, หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กและทำให้การเข้าถึงเป็นที่ยาก การทำงานในพื้นที่จำกัดนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การขาดอากาศ, สารพิษ, หรือความเสี่ยงทางกลไกที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีขอบเขตและปิดกั้น. การดำเนินการในพื้นที่จำกัดนี้ต้องการการวางแผนและการปฏิบัติอย่างรอบคอบเพื่อรักษาความปลอดภัยในขณะทำงาน.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 1 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Kommentit


bottom of page