top of page

"Circular Fashion" เปลี่ยนกระแสแฟชั่นหมุนเร็ว ให้กลายเป็น "แฟชั่นหมุนเวียน"

อุตสาหกรรมแฟชั่น สร้างวิกฤติสิ่งแวดล้อม เพิ่มปริมาณขยะสิ่งทอ

มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรืออุตสาหกรรมแฟชั่นนั้น จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึงประมาณ 1.2 พันล้านตันต่อปี รวมถึงสร้างขยะมหาศาล ขณะที่ สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute) ยังเผยข้อมูลที่ระบุว่า เสื้อผ้าที่ผลิตจากใยฝ้าย 1 ตัว ต้องใช้น้ำในการ ปลูกฝ้ายถึง 2,700 ลิตร

ทำให้บางประเทศ ที่เป็นฐานการผลิตเสื้อผ้า อาจต้องสู้กับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า "การที่เราซื้อเสื้อผ้า ที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ต่างอะไรจากการที่เรากำลังสวมใส่เชื้อเพลิงฟอสซิล" ซึ่งนี่เป็นเพียงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่เกิดจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับอุสาหกรรมดังกล่าว จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติมากมาย อาทิ การใช้พลังงาน ที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการผลิต, การเลือกวัสดุที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและอย่างยั่งยืน, การขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ, เสริมสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น, การทำงานร่วมกับสถาบันการเงินและผู้กำหนดนโยบาย และการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

CR.https://www.thairath.co.th/news/sustainable/2729521

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comentários


bottom of page