top of page

"Carbon Credit Consultant" หรือ "ที่ปรึกษาด้านเครดิตคาร์บอน"

"Carbon Credit Consultant" หรือ "ที่ปรึกษาด้านเครดิตคาร์บอน" คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับการซื้อขายและการจัดหาเครดิตคาร์บอน (Carbon Credits) หรือเครดิตก๊าซเรือนกระจก (GHG Credits) ในท้องตลาดการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก.

เครดิตคาร์บอนเป็นหลักการที่สนับสนุนและส่งเสริมการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโครงการที่มีผลในการลดมลพิษทางอากาศ การทำงานของที่ปรึกษาด้านเครดิตคาร์บอนรวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านนโยบายการสิ่งแวดล้อม, การคำนวณและการตรวจสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก, การพัฒนาโครงการที่สร้างเครดิตคาร์บอน, และกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

ที่ปรึกษาด้านเครดิตคาร์บอนมักทำงานกับองค์กร, ธุรกิจ, หรือโครงการที่มีความต้องการในการลด(ก๊าซเรือนกระจก) และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการซื้อขายเครดิตคาร์บอนเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 7 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Commentaires


bottom of page