top of page

แพลตฟอร์มใหม่ “ESG Universe” สร้างความตระหนักรู้ด้านยั่งยืนสังคมไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่พีเอ็มจี ดำเนินกิจการด้านสื่อมวลชนมากว่า 20 ปี ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มโลกที่กำลังมุ่งให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG : Environment Social Governance เพื่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้เปิดแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ที่ชื่อว่า ESG Universe โดยเป็นการผนึกกำลังของนักบริหาร นักสื่อสารมวลชน นักวิชาการ รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตร องค์กรพัฒนาภาคพลเมืองด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม ร่วมกันเป็นสื่อกลาง ขับเคลื่อนแนวคิด ESG ในสังคมไทย ทั้งนี้แพลตฟอร์ม ESG Universe ประกอบไปด้วย Website และ Social Media หลากหลาย อาทิ Facebook, IG, YouTube, X, TikTok

CR.https://www.onep.go.th/18-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-esg-univer/

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 5 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page