top of page

“เมืองคาร์บอนต่ำ”​

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำ

4 ข้อเสนอสู่สังคมคาร์บอนต่ำของ SCG และพันธมิตร

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือด (Global Boiling) ซึ่งส่งผลกระทบที่เร็วและรุนแรงขึ้นต่อทุกชีวิตในโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงเชิญชวนภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมกว่า 500 คน ระดมสมองหาแนวทางกู้วิกฤตดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี ในงาน ESG Symposium 2023

“สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย

จังหวัดสระบุรี ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ปล่อยคาร์บอนสูงมากในประเทศไทย โดยร้อยละ 80 ของการผลิตซีเมนต์ทั้งประเทศนั้นเกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรี SCG และพันธมิตรจึงถือเป็นความท้าทาย ในการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำให้เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้กับทั้งประเทศ

CR.https://www.tnnthailand.com/news/tech/156211/

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comentários


bottom of page