top of page

เทียบ ข้อดี-ข้อเสีย ของแนวคิด "แฟชั่นหมุนเวียน"

แน่นอนว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตามแนวคิด "แฟชั่นหมุนเวียน" แม้จะดูเป็นไปได้ในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลก แต่ก็มีข้อดีและข้อเสีย ที่เราควรจะพิจารณาเพิ่ม ดังนี้

ข้อดี

  1. สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แฟชั่นหมุนเวียนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรลดลง ลดการสกัดวัตถุดิบ เป็นต้น

  2. ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร แนวคิดของแฟชั่นหมุนเวียน ที่ส่งเสริมการใช้ซ้ำ และรีไซเคิลเสื้อผ้า ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่า ไม่ว่าจะเป็น น้ำ พลังงาน หรือสิ่งทอ ที่ไม่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าใหม่เพิ่มขึ้น

  3. ก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจแฟชั่นหมุนเวียน สามารถสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ และส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ จากการส่งเสริมบริการซ่อมแซม แพลตฟอร์มการขายต่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกการรีไซเคิล

  4. ทำให้ขยะจากการฝังกลบลดลง การยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า ด้วยการซ่อมแซม ขายต่อ และการรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณขยะสิ่งทอที่ต้องนำไปฝังกลบได้

ข้อเสีย

  1. สินค้ามีจำนวนจำกัด เนื่องจากแฟชั่นแบบหมุนเวียน จะต้องอาศัยเสื้อผ้า และเครื่องประดับมือสองที่มีคุณภาพสูง จึงอาจไม่ได้เข้าถึงได้ง่าย หรือเป็นที่ต้องการเสมอไป

  2. ราคาที่สูงขึ้น ในบางกรณี สินค้าแฟชั่นหมุนเวียน อาจมีราคาสูงกว่า เมื่อเทียบกับ Fast Fashion หรือ แฟชั่นหมุนเร็ว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา ทำความสะอาด ซ่อมแซม และอัปไซเคิล

  3. มีตัวเลือกสไตล์ที่จำกัด นอกจากนี้ สไตล์ และดีไซน์ที่มีอยู่ในแฟชั่นหมุนเวียน อาจมีจำกัด เมื่อเทียบกับ Fast Fashion ที่มักจะตามกระแส และมีตัวเลือกหลากหลาย

  4. ทัศนคติของผู้บริโภค แน่นอนว่า การเปลี่ยนไปใช้แฟชั่นหมุนเวียน จำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภค ที่จะต้องให้ความสำคัญ กับคุณภาพมากกว่าปริมาณ และต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการเลือกเสื้อผ้ามากขึ้น แนวคิดเรื่องของแฟชั่นหมุนเวียน จึงอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่นิยม

CR.https://www.thairath.co.th/news/sustainable/2729521

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251


ดู 2 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Komentáře


bottom of page