top of page

เข็ม “นาฬิกาวันสิ้นโลก” ยังอยู่ที่ 90 วินาทีก่อนถึงหายนะ

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจตั้งเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกอยู่ห่างจากเที่ยงคืน หรือ หายนะ ที่ 90 วินาทีตามเดิม ชี้ มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่อาจก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ เมื่อวันอังคารที่ 23 ม.ค. 2567 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากองค์การจดหมายข่าวนักวิทยาศาสตร์ด้านปรมาณู (The Bulletin of the Atomic Scientists-BAS) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ของสหรัฐฯ ประกาศว่า เข็มของ "ดูมส์เดย์ คล็อก" (Doomsday Clock) หรือ "นาฬิกาวันสิ้นโลก" ปี 2567 ยังคงอยู่ที่ 90 วินาทีก่อนถึงหายนะ BAS ให้เหตุผลในการตั้งเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกไว้ที่ 90 วินาทีก่อนถึงเที่ยงคืนตามเดิมเอาไว้หลายอย่าง รวมถึง การที่จีน, รัสเซีย และสหรัฐฯ ต่างทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการขยายหรือพัฒนาคลังแสงนิวเคลียร์ให้ทันสมัย ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเกิดสงครามนิวเคลียร์จากความผิดพลาดหรือความไม่ตั้งใจ เหตุผลอื่นๆ ไดแก่ สงครามในยูเครนซึ่งอาจทำให้สถานการณ์บานปลายไปถึงขั้นสงครามนิวเคลียร์, การขาดการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใหม่ และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ ไปในทางที่ผิด ทั้งนี้ BAS จะพิจารณาเรื่องการปรับเข็มนาฬิกาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ว่า โลกเสี่ยงเข้าใกล้หายนะวันสิ้นโลกมาเพียงใด โดยเวลาที่ลดลงจะสะท้อนถึงสถานการณ์โลกที่เลวร้ายลง ซึ่งในปีนี้ BAS มองว่ามีความเสี่ยงหลายปัจจัยให้คงเข็มนาฬิกาไว้ที่เดิม ไม่ถึงขั้นปรับลดลง

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page