top of page

สีปลั๊กไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า (Receptacle)

ทำไมถึงมีหลายสี เช่น สีขาว สีแดง และ สีเหลือง

การมีหลายสีเพื่อแยกให้รู้ว่าเต้ารับไฟฟ้าจุดนั้น เป็นเต้ารับไฟประเภทใด คือ

1) เต้ารับสำหรับไฟทั่วไป (Normal circuit) ที่มีแหล่งจ่ายไฟจากการไฟฟ้า เวลาไฟการไฟฟ้าดับก็จะใช้ไม่ได้ (อันนี้ไม่กำหนดสี แต่ส่วนใหญ่ทั่วไปจะใช้สีขาว)

2) เต้ารับสำหรับกรณีฉุกเฉิน (Emergency circuit) ที่รับไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ UPS หากไฟการไฟฟ้าดับเต้ารับนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ (สำหรับข้อกำหนดในการออกแบบระบบไฟฟ้าในสถานพยาบาลจะกำหนดเต้ารับชนิดนี้เป็นสีแดง)

3) เต้ารับพิเศษ เป็นเต้ารับที่แยกสีพิเศษออกไป ส่วนใหญ่จะเห็นในห้องผ่าตัดที่ใช้ระบบจ่ายไฟเป็นแบบแยกแหล่งจ่ายไฟ (Isolated circuit) เพื่อความปลอดภัยของคนไข้และเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด (สำหรับข้อกำหนดในการออกแบบระบบไฟฟ้าในสถานพยาบาลจะกำหนดเต้ารับชนิดนี้เป็นสีเหลือง)

CR. https://เซฟตี้อินไทย.com/

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 1 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page