top of page

สำรวจ 5 เทรนด์ความยั่งยืนน่าจับตามองปี 2024

งานด้านความยั่งยืนโดยตรง

จากกระแสด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นก่อนหน้าปี 2024 ส่งผลให้บริษัทน้อยใหญ่ต่างเริ่มเห็นความสำคัญ จนในปีนี้น่าจะมีโอกาสได้เห็นความต้องการของตลาดแรงงานที่มีต่อผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนเป็นพิเศษ และทำให้ตำแหน่งงานด้านนี้ มีความคึกคักไม่น้อย

ปัญญาประดิษฐ์ภายใต้ความยั่งยืน

30 พฤศจิกายน 2022 เป็นปีที่ ChatGPT ผลิตภัณฑ์สำคัญของโอเพนเอไอ (OpenAI) ได้ถือกำเนิดขึ้น จนกลายเป็นปรากฏการณ์ตื่นทองทางปัญญาประดิษฐ์ แล้วได้เข้ามาปฏิวัติในหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา และการทำงาน 


การตรวจสอบการฟอกเขียว (Greenwashing) ที่เข้มข้นขึ้น

ในปี 2024 เป็นปีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนจะวางมาตรฐานเชิงรุกเพื่อต่อต้านการฟอกเขียว ผ่านการกำหนดนิยามให้ชัดเจนมากขึ้นว่าการประชาสัมพันธ์ในลักษณะใดที่เปิดเผยหรือแสดงข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เกินจริง 

แฟชั่นที่มาพร้อมกับความยั่งยืน


ในโลกแฟชั่นในปีนี้ เตรียมได้พบกับผลงานที่เน้นความยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการนำเศษผ้าเหลือใช้มาผลิตเป็นเสื้อผ้าตัวใหม่ เพราะเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อย ทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอน การใช้น้ำปริมาณมหาศาล และการปล่อยน้ำเสีย 

เทคโนโลยีด้านสภาพอากาศเชิงบวก (Climate-Positive Technology)

เทคโนโลยีด้านสภาพอากาศเชิงบวก เป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกริเริ่มและมีความน่าสนใจไม่น้อย กล่าวคือ ไม่ได้ทำงานในด้านการมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว เช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือการลดใช้ทรัพยากร แต่เทคโนโลยีด้านสภาพอากาศเชิงบวก ก้าวล้ำไปอีกขั้น สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดในปี 2024 นี้ นั่นคือ ประเด็นความยั่งยืนกลายเป็นเรื่องจำเป็น ภายใต้เป้าหมายเพื่อรักษา คงอยู่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นถัดไป

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 2 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page