top of page

วิจัยชี้ รีไซเคิลถูกวิธีลดก๊าซเรือนกระจกเท่ากับปล่อยจากรถยนต์ 6.2 ล้านคัน

อัปเดตเมื่อ 1 ก.ย. 2566

งานวิจัยโดย The Circulate Initiative ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติกในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ได้เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ที่สำคัญระหว่างการกำจัดขยะพลาสติกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ในรายงานเรื่อง “ประโยชน์ในด้านสภาพภูมิอากาศจากการกำจัดขยะในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“

ศักยภาพของการลงทุนเพื่อกำจัดและรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพใน 6 ประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

งานวิจัยจาก The Circulate Initiative ชี้หากประเทศไทยสามารถจัดการระบบรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างถูกต้องจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 28 ล้านตันภายในปี 2573 หรือเทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากรถยนต์กว่า 6.2 ล้านคันในหนึ่งปี

CR https://www.onep.go.th/14-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b9%80%e0%b8%84/

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251


ดู 1 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page