top of page

ภาษีคาร์บอนช่วยส่งเสริมพลังงานทดแทน

อัปเดตเมื่อ 1 ก.ย. 2566

การเก็บภาษีคาร์บอนทำให้เชื้อเพลิงสกปรกพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลมีราคาสูงขึ้น ทำให้โรงงาน โรงไฟฟ้า เครื่องจักรเครื่องยนต์ ต้องหันมาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ลงด้วยเพื่อลดต้นทุนในการทำดำเนินกิจกรรม

ภาษีคาร์บอน ช่วยให้การผลิตพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงหมุนเวียน เช่น พลังงงาน ลม พลังงานแดด สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงสกปรกได้ และจูงใจให้นักลงทุนด้านพลังงานหันมาพัฒนาพลังงานทดแทนเหล่านี้มากขึ้น ทำให้ต้นทุนลดลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นไป ในอนาคตอาจใช้เป็นพลังงานหลักทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้

CR. https://erdi.cmu.ac.th/?p=3113

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page