top of page

ภาษีคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ภาษีคาร์บอน เป็นหนึ่งในสองกลยุทธที่อิงกลไกการตลาด อีกอย่างหนึ่งคือการซื้อและขาย แต่ทั้งสองกลยุทธล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือลดปริมาณการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และชะลอภาวะโลกร้อน

ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล จะถูกเก็บกักไว้ในชั้นบรรยากาศของโลกและเป็นที่ดักและดูดซับความร้อนไม่ให้สะท้อนกลับออกไปนอกชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดสภาวะเรื่อนกระจกและนำไปสู่สภาวะโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่เป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกอย่างมีนัยสำคัญ

สภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้นทำเกิดให้น้ำท่วมชายฝั่งทั่วโลก น้ำทะเลลุกล้ำเข้ามายังพื้นดิน และคุกคามที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลกและสัตว์สายพันธุ์อื่นๆอีก นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง น้ำท่วม ไฟป่า การขาดแคลนน้ำจืด

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราสามารถชะลออัตราการเกิดภาวะโลกร้อนได้โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ

CR. https://erdi.cmu.ac.th/?p=3113

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 4 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page