top of page

ประโยชน์ของ "พลังงานหมุนเวียน" ที่มีต่อโลก และสังคม

อัปเดตเมื่อ 1 ก.ย. 2566

1. สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด มาจากธรรมชาติ ทำให้ปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก" สู่ธรรมชาติเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลย

2. ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน แหล่งพลังงานหมุนเวียนมีมาก จึงหาได้ง่ายในธรรมชาติ ต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่มีจำกัดและมีราคาผันผวน แหล่งพลังงานหมุนเวียนมีมากมาย

3. สนับสนุนการสร้างงาน ภาคพลังงานหมุนเวียน สามารถโอกาสในการจ้างงานที่สำคัญได้ จากการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น การสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ฟาร์มกังหันลม

4. ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน สามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ จากการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และโครงสร้าง

5. มีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่า แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม เช่น ถ่านหินและน้ำมัน

6. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงพลังงาน หลายประเทศทั่วโลกใช้พลังงานหมุนเวียน ในการขยายการเข้าถึงไฟฟ้า ดังที่เห็นจาก ระบบพลังงานหมุนเวียนนอกโครงข่าย "ระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์"

CR https://www.thairath.co.th/news/sustainable/2715160

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251



ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page