top of page

นักวิทยาศาสตร์รีไซเคิลกากกาแฟเพื่อสร้างคอนกรีตประสิทธิภาพสูง

ทีมวิศวกรที่มหาวิทยาลัย RMIT ของออสเตรเลียได้พัฒนากระบวนการเปลี่ยนกากกาแฟที่ใช้แล้วให้เป็นถ่านไบโอชาร์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำคอนกรีตให้แข็งแกร่งขึ้นเกือบ 30% โดยกระบวนการนี้สามารถช่วยลดปริมาณขยะกาแฟที่ถูกฝังกลบ ซึ่งตัวเลขหนึ่งประมาณการว่าอยู่ที่หกล้านตันต่อปี และลดการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นระหว่างการย่อยสลาย

นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนกากกาแฟที่ใช้แล้วให้เป็นถ่านไบโอชาร์ โดยใช้วิธีการคั่วที่เรียกว่า ไพโรไลซิส ซึ่งเป้นการให้ความร้อนกากกาแฟที่ความร้อน 300 °C ในที่ที่ปราศจากออกซิเจน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกระบวนการนี้ช่วยทดแทนทราย 15% ที่มักใช้ในการผลิตคอนกรีตด้วยถ่านไบโอชาร์กาแฟ และ ดร. Dr Shannon Kilmartin-Lynch ผู้ร่วมนำการศึกษายังกล่าวอีกว่า ถ่านไบโอชาร์จากกาแฟนั้นมีความละเอียดกว่าทราย แต่ก็เป็นวัสดุที่มีรูพรุนเช่นกัน ดังนั้นจึงช่วยให้ซีเมนต์เกาะตัวกันภายในโครงสร้างที่มีรูพรุนของถ่านไบโอชาร์ได้ดี

กาแฟนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจต่าง ๆ กำลังคิดค้นวิธีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อนำขยะกาแฟกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล รวมถึงลดของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรก การศึกษาชิ้นหนึ่งพิจารณาถึงศักยภาพของกาแฟในเครื่องสำอาง ในขณะที่อีกการศึกษาหนึ่งพบว่ากากกาแฟ ที่ถูกทิ้งสามารถช่วยเร่งการฟื้นฟูป่าเขตร้อนได้

CR. https://www.greenqueen.com.hk/scientists-recycled-spent-coffee-grounds-waste-stronger-concrete-landfill/

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page