top of page

นักวิจัยอังกฤษไขความลับ วิธีผลิต "โซลาร์เซลล์" ราคาถูกแต่ผลิตไฟฟ้าได้ดี

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ (University of Surrey) ในอังกฤษ ได้ค้นพบสารที่เปรียบเสมือนหมึกระดับเล็กจิ๋วซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพการผลิตโซลาร์เซลล์ด้วยสารที่ชื่อว่าเพอเรอฟ์สไกต์ (Perovskite) ซึ่งเป็นแนวคิดการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่เชื่อว่าจะพลิกโลกได้ โดยหมึกตัวนี้จะทำให้เพอเรอฟ์สไกต์ผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ในอนาคต

Perovskite หัวใจโซลาร์เซลล์ราคาถูก

แผงโซลาร์เซลล์นั้นมีซิลิกอน (Silicon) เป็นส่วนประกอบหลักในการรับแสงแดดและแปรสภาพให้เกิดกระแสไฟฟ้า แต่ว่าต้องแลกกับต้นทุนที่สูง นักวิจัยจึงพยาหาทางนำเพอเรอฟ์สไกต์ (Perovskite หรือเพอรอฟสไกต์ในอังกฤษแบบบริติช) ที่เป็นแร่ซึ่งมีส่วนผสมของซิลิกอน (Silicon) มาใช้ทำแผงโซลาร์เซลล์แทนตั้งแต่ 2006 โดยมีราคาถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของแบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม แผงโซลาร์เซลล์จากเพอเรอฟ์สไกต์นั้นมีความทนทานและประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบเดิมมากแม้ว่าจะมีราคาถูกกว่า จนล่าสุดที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ (University of Surrey) ได้ค้นพบว่า สารประกอบพิเศษที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium oxide) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของแร่อะลูมีเนียมสามารถเคลือบลงบนเพอเรอฟ์สไกต์และทำให้ทนต่อการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด รวมถึงยกระดับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าตามไปด้วย

CR.https://www.tnnthailand.com/news/tech/156404/

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 3 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page