top of page

ข้อมูลจากดาวเทียมยุโรป

#POLLUTION ข้อมูลจากดาวเทียมยุโรปแสดงให้เห็นว่าพืชมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงขึ้น เมื่ออากาศมีฝุ่นละอองน้อย นั่นทำให้เหมือนพืชจะชอบวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกับมนุษย์ (ไม่มีมลพิษจากคนที่ออกไปทำงาน)

งานวิจัยใหม่ที่ใช้ดาวเทียมวัดกิจกรรมการสังเคราะห์แสงและข้อมูลมลพิษละอองในยุโรปได้ชี้ให้เห็นว่า พืชมีการดูดซับคาร์บอนได้มากขึ้น เมื่อผู้คนเดินทางและทำงานน้อยลง ซึ่งการสังเคราะห์แสงนี้จะช่วยให้พืชสร้างอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ด้วยการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี

และใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเปลี่ยนเป็นน้ำตาล แต่มลพิษจากไฟป่า ฝุ่น และกิจกรรมของมนุษย์ทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพน้อยลง โดยงานวิจัยก่อนหน้าชี้ให้เห็นว่ามลพิษอากาศสามารถลดผลผลิตของพืชได้มากถึง 20%

CR.https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2306507120?fbclid=IwAR2Ng_poIofk522D6rh0QfY_wCfA2iS6nVdg6kdSp1yvCx1d5ZD8-Yw0hXM

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comentários


bottom of page