top of page

ขยะมีค่ามากกว่าที่คิด!

มันสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แล้วเราก็จะได้เงินค่าขนมจากการส่งไปให้ซาเล้ง ให้ร้านรับซื้อด้วย แต่เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชน ไต้หวันเขามีตู้รับขยะให้คนเอาไปทิ้ง แล้วก็จะได้เงินกลับคืนมาในบัตร EasyCard ทันที โดยเครื่องนี้เปิดใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

เขารับทั้งขวดรีไซเคิล ทั้งกระป๋อง และขยะรีไซเคิลต่าง ๆ วิธีก็คือไปที่ตู้ เอาบัตรไปแตะ แล้วก็หย่อนขยะ เครื่องมันก็จะคำนวณเลยว่าขยะที่ทิ้งไปคือขยะอะไร น้ำหนักเท่าไหร่ ได้เงินเท่าไหร่

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 5 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comentários


bottom of page