top of page

การใช้ถังขยะแยกประเภท 4 สี

การใช้ถังขยะแยกประเภท 4 สี เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะที่ทำให้ง่ายต่อกระบวนการรีไซเคิลและลดปริมาณขยะที่ส่งไปที่ถังขยะทั่วไป สีของถังขยะที่แยกประเภทมักถูกกำหนดตามประเภทของขยะหรือวัสดุที่จะนำกลับมาใช้หรือทำลายอย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือสีของถังขยะที่มักใช้:

1.สีน้ำเงิน (Blue):ถังสีน้ำเงินมักใช้สำหรับขยะที่มีวัสดุพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้.

2.สีเขียว (Green):ถังสีเขียวใช้สำหรับขยะอินทรีย์หรือขยะที่มีส่วนผสมอินทรีย์สูง เช่น กากอาหาร, ใบไม้, หรือวัสดุชีวภาพ.

3.สีแดง (Red):ถังสีแดงบ่งบอกว่าเป็นขยะอันตราย เช่น ของเคมีที่ต้องการการจัดการพิเศษ.

4.สีเหลือง (Yellow):ถังสีเหลืองมักใช้สำหรับขยะที่มีโลหะหรือวัสดุที่มีความหนักหน่วยสูง เช่น ขยะโลหะ, ของใช้จากโลหะ.

การใช้ถังขยะที่แยกประเภทสีมีประโยชน์ในการให้สัญญาณชัดเจนให้กับผู้ใช้เกี่ยวกับประเภทของขยะที่ควรใส่ลงในถัง นอกจากนี้, การที่ถังขยะมีสีแตกต่างกันยังช่วยลดความสับสนในกระบวนการแยกขยะและเพิ่มความสะดวกสบาย

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251



ดู 1 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page