top of page

การรักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การรักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทัศนคติที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา การมีความเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อชีวิตทั้งหมดบนโลกมีความสำคัญไม่น้อย. 

บางวิธีที่สามารถแสดงความรักสิ่งแวดล้อมได้รวมถึง:

1.การลดใช้พลังงาน:การลดการใช้พลังงานและการนำเข้าพลังงานที่มีการผลิตที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมีผลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.

2.การลดใช้พลาสติก:การลดการใช้พลาสติกและการใช้วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อจำเป็น.

3.การรีไซเคิล:การนำเอาวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะ.

4.การปลูกต้นไม้:การสนับสนุนการปลูกต้นไม้และสวนผลไม้ชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์.

5.การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น:การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นโดยการซื้อสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง.

6.การสร้างความตระหนักรู้:การแสดงความรู้สึกที่มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีที่สามารถช่วยให้แก้ไขได้.

การรักสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแค่เป็นกระบวนการส่วนตัว, แต่ยังเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่มีผลกระทบต่อโลกทั้งหมด.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 3 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page