top of page

การพัฒนาสู่ "แฟชั่นหมุนเวียน" ทำได้อย่างไรบ้าง

อยากไรก็ตาม หากพิจารณาแล้ว จะพบว่าการเปลี่ยนอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบัน ให้ดำเนินตามแนวคิด "แฟชั่นหมุนเวียน" จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนได้อย่างมหาศาล แม้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ในการเปลี่ยนความคิด และทัศนคติของผู้บริโภค แต่ทางผู้ผลิตเอง ก็สามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาศัยหลักการ และวิธีดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมการออกแบบที่ยั่งยืน นักออกแบบสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสื้อผ้าที่ทนทาน โดยใช้วัสดุคุณภาพสูง และสไตล์เหนือกาลเวลา ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนบ่อยๆ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคลงทุนในเสื้อผ้าที่ทนทาน

  2. ใช้โมเดลธุรกิจแบบหมุนเวียน เช่น บริการให้เช่า การแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า และทำแพลตฟอร์มการขายต่อเสื้อผ้าของคนในสังคมได้อีกด้วย

  3. การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค โดยการสร้างความตระหนักรู้ ในหมู่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมแฟชั่น และประโยชน์ของการหมุนเวียนของแฟชั่น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกอย่างมีสติ เห็นความสำคัญของการซ่อมเสื้อผ้า บริจาค หรือขายต่อสิ่งของไม่ต้องการ เพื่อเป็นการต่อยอดมูลค่าของเสื้อผ้าเหล่านั้น

  4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิล ลงทุนในเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูง ที่สามารถรีไซเคิลขยะสิ่งทอ และแปลงเป็นวัสดุใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณเสื้อผ้า ที่ต้องนำไปฝังกลบ และส่งเสริมระบบปิด

  5. ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แฟชั่น ผู้ค้าปลีก ผู้กำหนดนโยบาย และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาความคิดที่ส่งเสริมการหมุนเวียนของแฟชั่น ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม การใช้สิ่งจูงใจ และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

CR.https://www.thairath.co.th/news/sustainable/2729521

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251


ดู 2 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page